KHODUNGCU.NET - NƠI TÌM KIẾM NHỮNG ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG PHẨM, DỤNG CỤ CƠ KHÍ GIÁ RẺ

VĂN PHÒNG PHẨM

LƯỠI DAO RỌC GIẤY

TÊN SẢN PHẨM : LƯỠI DAO RỌC GIẤY ĐƠN VỊ TÍNH : 20 TUÝT/ HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

DAO RỌC GIẤY

TÊN SẢN PHẨM : DAO RỌC GIẤY ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

BÚT BI

TÊN SẢN PHẨM : BÚT BI ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

BÚT LÔNG ( ĐẦU KIM )

TÊN SẢN PHẨM : BÚT LÔNG  ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

BÚT LÔNG ( ĐẦU TO)

TÊN SẢN PHẨM : BÚT LÔNG  ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

BÚT XÓA

TÊN SẢN PHẨM : BÚT XÓA ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT - ĐÁ NHÁM

ĐÁ CẮT TIGER 350MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT TIGER 350MM ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT TIGER 300MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT TIGER 300MM ( 3 TẤC ) ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT TIGER 100MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT TIGER 100MM( 1 TẤC) ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ NHÁM XẾP HD 40 - 72 LÁ

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ NHÁM XẾP 40 - 72 LÁ ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ NHÁM XẾP HD 60 - 72 LÁ

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ NHÁM XẾP HD 60 - 72 LÁ ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ NHÁM XẾP HD 80 - 72 LÁ

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ NHÁM XẾP HD 80 - 72 LÁ ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT CON CÁ 100MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT CON CÁ 100MM (1 TẤC) ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT HD 350MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT HD 350MM (3,5 TẤC ) ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐÁ CẮT HD 100MM

TÊN SẢN PHẨM : ĐÁ CẮT HD 100MM ( 1 TẤC ) ĐƠN VỊ TÍNH : VIÊN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

LƯỠI CẮT

LƯỠI CẮT GẠCH ( SIÊU MỎNG )

TÊN SẢN PHẨM : LƯỠI CẮT ĐA NĂNG  ĐƠN VỊ TÍNH : 10 CÁI/ HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

LƯỠI CẮT GẠCH ( 2 TẦNG )

TÊN SẢN PHẨM : LƯỠI CẮT ĐA NĂNG  ĐƠN VỊ TÍNH : 10 CÁI/ HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

LƯỠI CẮT ĐA NĂNG (XANH)

TÊN SẢN PHẨM : LƯỠI CẮT ĐA NĂNG  ĐƠN VỊ TÍNH : 10 CÁI/ HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

LƯỠI CẮT ĐA NĂNG (ĐỎ)

TÊN SẢN PHẨM : LƯỠI CẮT ĐA NĂNG  ĐƠN VỊ TÍNH : 10 CÁI/ HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

SÚNG BẮN KEO – KEO NẾN

SÚNG BẮN SILICONE

TÊN SẢN PHẨM : SÚNG BẮN SILICONE ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

SÚNG BẮN KEO NẾN NHỎ

TÊN SẢN PHẨM : SÚNG BẮN KEO NẾN NHỎ ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

SÚNG BẮN KEO NẾN TO

TÊN SẢN PHẨM : SÚNG BẮN KEO NẾN TO ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KEO NẾN NHỎ

TÊN SẢN PHẨM : KEO NẾN NHỎ ĐƠN VỊ TÍNH : KG ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KEO NẾN TO

TÊN SẢN PHẨM : KEO NẾN TO ĐƠN VỊ TÍNH : KG ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

Ổ KHÓA CÁC LOẠI

KHÓA TAY GẠT JEELY FE H602 - 4F

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA TAY GẠT JEELY FE H602 - 4F ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KHÓA VALI

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA VALI ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KHÓA DÂY HỎA TIỄN TRUNG

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA DÂY HỎA TIỄN TRUNG ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KHÓA DÂY HỎA TIỄN NHỎ

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA DÂY HỎA TIỄN NHỎ  ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KHÓA TAY NẮM TRÒN

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA TAY NẮM TRÒN ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KHÓA SỐ

TÊN SẢN PHẨM : KHÓA SỐ  ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

Ổ KHÓA HD 6F

TÊN SẢN PHẨM : Ổ KHÓA HD 6F ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

Ổ KHÓA HD 5F

TÊN SẢN PHẨM : Ổ KHÓA 5F ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

Ổ KHÓA HD 4F

TÊN SẢN PHẨM : Ổ KHÓA HD 4F ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

Ổ KHÓA HD 3F

TÊN SẢN PHẨM : Ổ KHÓA HD 3F ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

DỤNG CỤ CƠ KHÍ

KÌM ĐIỆN - KÌM CẮT - KÌM NHỌN

TÊN SẢN PHẨM : KÌM ĐIỆN - KÌM CẮT - KÌM NHỌN ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MỎ LẾT

TÊN SẢN PHẨM : MỎ LẾT BỌC CAO SU ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

THƯỚC DÂY 10M

TÊN SẢN PHẨM : THƯỚC DÂY 10M ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

THƯỚC DÂY 7M

TÊN SẢN PHẨM : THƯỚC DÂY 7M ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

THƯỚC DÂY 5M

TÊN SẢN PHẨM : THƯỚC DÂY 5M ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

TUA VÍT 200MM

TÊN SẢN PHẨM : TUA VÍT 200MM (2 TẤC) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

TUA VÍT 150MM

TÊN SẢN PHẨM : TUA VÍT 150MM (1,5 TẤC) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

TUA VÍT 100MM

TÊN SẢN PHẨM : TUA VÍT 100MM (1 TẤC) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

LỤC GIÁC

TÊN SẢN PHẨM : LỤC GIÁC ĐƠN VỊ TÍNH : BỘ ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MÁY KHOAN - PIN MÁY KHOAN

PIN MÁY KHOAN 21V

TÊN SẢN PHẨM : PIN MÁY KHOAN 21V ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

PIN MÁY KHOAN

TÊN SẢN PHẨM : PIN MÁY KHOAN MAKITA ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MÁY BẮN BU LÔNG

TÊN SẢN PHẨM : MÁY BẮN BU LÔNG ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MÁY KHOAN TAY DÙNG PIN

TÊN SẢN PHẨM : MÁY KHOAN TAY DÙNG PIN ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN – ĐẦU BẮN

MŨI KHOAN KÍNH (XANH)

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN KÍNH (XANH) ĐƠN VỊ TÍNH : MŨI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN KÍNH

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN KÍNH ĐƠN VỊ TÍNH : MŨI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐẦU BẮN VÍT NAM CHÂM

TÊN SẢN PHẨM : ĐẦU BẮN VÍT NAM CHÂM ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐẦU BẮN VÍT

TÊN SẢN PHẨM : ĐẦU BẮN VÍT ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐẦU BẮN TÔN

TÊN SẢN PHẨM : ĐẦU BẮN TÔN ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN 12MM

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN 12MM ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN 10MM

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN 10MM ĐƠN VỊ TÍNH :HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN 8MM

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN 8MM ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

MŨI KHOAN 6MM

TÊN SẢN PHẨM : MŨI KHOAN 6MM ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO ĐA NĂNG

KÉO TỈA CÀNH MŨI NHỌN

TÊN SẢN PHẨM : KÉO TỈA CÀNH MŨI NHỌN ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO CẮT CÀNH

TÊN SẢN PHẨM : KÉO CẮT CÀNH CAO CẤP ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO CẮT TÔN

TÊN SẢN PHẨM : KÉO CẮT TÔN (CONG, THẲNG) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO SK LỚN

TÊN SẢN PHẨM : KÉO SK LỚN ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO P2 VÀNG ĐỎ (LỚN)

TÊN SẢN PHẨM : KÉO P2 VÀNG ĐÓ (LỚN) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO P2 VÀNG ĐỎ ( NHỎ)

TÊN SẢN PHẨM : KÉO P2 VÀNG ĐỎ (NHỎ) ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO PA2

TÊN SẢN PHẨM : KÉO PA2 ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÉO PA1

TÊN SẢN PHẨM : KÉO PA1 ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

DỤNG CỤ XÂY DỰNG

KÌM HÀN CÁN GỖ

TÊN SẢN PHẨM : KÌM HÀN CÁN GỖ ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÌM BẤM KE

TÊN SẢN PHẨM : KÌM BẤM KE ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

CƯA CẮT THẠCH CAO

TÊN SẢN PHẨM : CƯA CẮT THẠCH CAO ĐƠN VỊ TÍNH : CÂY ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

KÍCH NÂNG GẠCH

TÊN SẢN PHẨM : KÍCH NÂNG GẠCH ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

SẢN PHẨM KHÁC

BĂNG KEO NILON CHE SƠN

TÊN SẢN PHẨM : BĂNG KEO NILON CHE SƠN ĐƠN VỊ TÍNH : CUỘN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

BĂNG KEO CHỐNG THẤM

TÊN SẢN PHẨM : BĂNG KEO CHỐNG THẤM ĐƠN VỊ TÍNH : CUỘN ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

ĐẦU KHÒ GAS

TÊN SẢN PHẨM : ĐẦU KHÒ GAS ĐƠN VỊ TÍNH : CÁI ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

CAO SU NON TOMBO 9082

TÊN SẢN PHẨM :CAO SU NON TOMBO 9082 ĐƠN VỊ TÍNH : THÙNG ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

CHAI XỊT CHỐNG GỈ SÉT RP7 - 350MM

TÊN SẢN PHẨM : RP7 - 350MM ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

CHAI XỊT CHỐNG GỈ SÉT RP7 - 175MM

TÊN SẢN PHẨM : RP7 - 175MM ĐƠN VỊ TÍNH : HỘP ĐƠN GIÁ : LIÊN HỆ

TIN TỨC

Xưởng bán đá nhám xếp giá sỉ TPHCM
Xưởng bán đá nhám xếp giá sỉ TPHCM

30 Lượt xem

Bạn là nhà đại lý, nhà phân phối các dụng cụ xây dựng, dụng cụ cơ khí và bạn đang tìm xưởng bán đá nhám xếp giá sỉ TPHCM thì đây chính là bài viết sẽ giải đáp thắc mắc dành cho bạn.
Nhà cung cấp khóa chữ u 4 số giá tốt nhất
Nhà cung cấp khóa chữ u 4 số giá tốt nhất

35 Lượt xem

Khóa chữ u 4 số hiện đang là dòng ổ khóa bảo vệ tốt nhất hiện nay cho căn hộ hoặc các vật dụng cần được cất giữ kỹ. Nếu bạn đang có nhu cầu mua để sử dụng hoặc phân phối sỉ lẻ khóa chữ u 4 số thì. Chúng tôi – công ty Thu Hồng là nhà cung cấp khóa chữ u 4 số giá tốt nhất mà bạn có thể tham khảo.
Mũi khoan đa năng giá rẻ tại xưởng
Mũi khoan đa năng giá rẻ tại xưởng

35 Lượt xem

Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nhà thầu, xây dựng hoặc thi công công trình nhà ở và đang cần một loại mũi khoan đa năng sử dụng được hầu hết các loại bề mặt khi thao tác thì mũi khoan đa năng chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.
Giá rẻ đá cắt sắt, inox chất lượng tại TPHCM
Giá rẻ đá cắt sắt, inox chất lượng tại TPHCM

34 Lượt xem

Bạn là đại lý, nhà phân phôi các loại dụng cụ cơ khí và bạn đang cần tìm nơi bán giá rẻ đá cắt sắt, inox chất lượng tại TPHCM để về bán nhỏ lẻ thì bài viết này chính là nơi giải đáp vấn đề dành cho bạn.
Băng keo cao su non giá rẻ, hàng sẵn TPHCM
Băng keo cao su non giá rẻ, hàng sẵn TPHCM

47 Lượt xem

Băng keo lụa, băng keo lụa cao su, băng tan,... là những tên gọi khác của băng keo cao su non. Được sử dụng để quấn các đường ống bị rò rỉ nước hoặc các loại chất lỏng khác.. Và Công ty Thu Hồng là nơi cung cấp băng keo cao su non giá rẻ, hàng sẵn TPHCM cho khách hàng khi cần, kể cả số lượng lớn.
Giá rẻ kéo cắt tỉa cành số lượng lớn
Giá rẻ kéo cắt tỉa cành số lượng lớn

55 Lượt xem

Bạn đang là nhà phân phối, đại lý nhỏ lẻ đang bán các sản phẩm về các dụng cụ nông nghiệp. Và bạn đang tìm nơi bán Giá rẻ kéo cắt tỉa cành số lượng lớn thì chúng tôi – Công ty Thu Hồng chính là nơi các bạn đang tìm.
Cuộn thước dây xây dựng giá rẻ chất lượng TPHCM
Cuộn thước dây xây dựng giá rẻ chất lượng TPHCM

55 Lượt xem

Trong ngành xây dựng, cuộn thước dây là dụng cụ không thể thiếu trong quá trình đo đạt cần độ chính xác cao. Và nếu bạn đang tìm mua cuộn thước dây xây dựng giá rẻ chất lượng TPHCM thì đây chính là nơi dành cho bạn.
Băng keo che sơn giá ưu đãi tại TPHCM
Băng keo che sơn giá ưu đãi tại TPHCM

63 Lượt xem

Sản phẩm băng keo che sơn, băng keo nilon che sơn là sản phẩm đang được sử dụng phổ biến trong ngành ôtô, xây dựng, trang trí nội thất,... Hiện nay, tại công ty Thu Hồng băng keo che sơn giá ưu đãi tại TPHCM là sản phẩm đang được bán chạy nhất tại công ty do loại nilon che phủ có độ dày, dai, khó rách, có thể dán được trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau và tùy vào kích thước, nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng
Cung cấp giá rẻ bút lông dầu thiên long TPHCM
Cung cấp giá rẻ bút lông dầu thiên long TPHCM

65 Lượt xem

Tập đoàn Thiên Long là công ty hàng đầu trong ngành sản xuất các dụng cụ văn phòng phẩm tại Việt Nam. Trong đó bút lông dầu Thiên Long là sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, với thiết kế 2 đầu bút lớn và nhỏ ấn tượng, đa dạng nét viết thuận tiện khi sử dụng. Tại công ty Thu Hồng, chuyên cung cấp giá rẻ bút lông dầu Thiên Long TPHCM với cam kết sản phẩm chất lượng luôn có sẵn số lượng lớn tại công ty Thu Hồng.
Hộp dao rọc giấy giá rẻ siêu bền
Hộp dao rọc giấy giá rẻ siêu bền

49 Lượt xem

Những dụng cụ văn phòng phẩm hiện nay không còn quá xa lạ đối với đời sống chúng ta. Bởi tính tiện lợi và độ hữu dụng mà các dụng cụ này đem lại là vô cùng lớn. Và dao rọc giấy  là một trong những sản phẩm của dụng cụ văn phòng phẩm được sử dụng phổ biến. Và nếu bạn đang tìm hộp dao rọc giấy giá rẻ siêu bền thì đừng bỏ qua bài viết sau nhé.
Đã thêm vào giỏ hàng